Menu

Självdrag

Självdrag har genom tiderna varit det vanligaste och är det äldsta ventilationssystemet när det gäller att ventilera byggnader. Från början handlade det om rökluckor i taken, för även om inte människor kände till våra moderna termer märkte de att varm luft stiger och att varm luft alstrad av eld för matlagning och värme steg upp mot taket och ville ut. De märkte också redan före stenåldern att för att alstra värme behövs tilluft, alltså att blåsa på elden och senare byggdes luftkanaler in till eldstäderna så att det kunde tillföras luft för att få elden att ta sig bättre.

Vad är självdrag?

Enkelt förklarat är självdrag temperaturskillnader mellan varma och kalla luftmassor, så kallade termiska krafter. I ett hus menas det att när du eldar för värme i eldstaden alstras varm luft och rök som stiger uppåt för att leta sig ut genom skorstenen. Detta skapar ett undertryck i huset varvid kall luft från utsidan sugs in genom springor och andra otätheter. Förr i tiden var husen dessutom mycket mer otäta och dragiga än vad de är idag. En ventilation som bygger på naturligt självdrag är inte perfekt. Det kan bli för mycket drag och skapa kallras och kalla drag som gör att du fryser i närheten av draghålen, och på sommaren när det är varmare ute minskar undertrycket i huset och luften kan stå stilla.

Ett sätt att slippa bekymra dig om ventilationen på arbetsplatsen är att använda dig av kontorshotell Stockholm för att i lugn och ro kunna koncentrera dig på arbetet istället. De har bra lokaler för alla behov, vare sig du behöver endast ett skrivbord, ett eget rum eller konferensmöjligheter och större lokaler.

Inte bara bostäder

Forskare i Sverige forskar på hur självdrag kan användas till datacenter för att kyla servrarna som lagrar en stor mängd data. Enligt deras uppskattningar kan det kanske gå att halvera energiförbrukningen med självdrag i serverrummen istället för att alltid använda ett kylfläktsystem. De vill också forska fram ett användningsområde för den varma frånluften som servrarnas processorer har värmt upp, så att det blir värmeåtervinning. Kan det bli mer klimatsmart än så här?

Viktigt att tänka på vid renovering

I takt med att vi blir allt mer miljömedvetna och vill sänka kostnad och energiförbrukning för våra hus tätas husen på olika sätt, och ord som klimatskal har blivit populära. Att täta husets klimatskal innebär att täta golv, tak och väggar inklusive fönster och dörrar. Kort sagt, täta alla draghål som gör att ett självdrag fungerar. För att undvika att drabbas av fukt- och mögelproblem måste du därför ersätta självdraget med en annan typ av ventilation, och kanske ett som även har värmeåtervinning på frånluften. Ju mer du tätar huset, desto bättre ventilation måste du ha, och om du inte använder eldstaden alls kan det sprida sig mögel därifrån då kall utomhusluft kan tryckas ner i skorstenens rökkanaler. En oanvänd eldstad torkar inte ur och kan då bli en grogrund för organiska olägenheter. Elda ibland och se över din ventilation för ett bättre inomhusklimat.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *