Menu

Ventilation och radon

De flesta husägare idag är medvetna om att radon existerar, och att man bör vara försiktig om man funderar på att köpa ett hus byggt före 1975. Det beror på att man fram till det året använde sig av ett byggmaterial som kallas för ”blåbetong”, som innehåller höga halter av radon. Det många kanske inte är lika medvetna om är att man fortfarande kan ha radon i huset, även om det är helt nybyggt. Det beror på ett fenomen som kallas ”markradon”, och som är precis vad det låter som: radon som kommer från marken. Radon kan också finnas i vatten, och egenborrade brunnar är därför en riskfaktor.800px-Radon_test_kit

Radon är ett grundämne i form av en ädelgas. Anledningen till att det är farligt för människor i höga halter är för att det är radioaktivt. Att leva under längre perioder i ett hus med för hög radonhalt kan med andra ord öka risken att man drabbas av cancer. Av de som bor i ett hus med för hög radonhalt är det bara 10 procent som känner till det. Det kan med andra ord vara värt att göra mätningar i hemmet om man är husägare, även om man inte hört något om radon. Har man inte radon har man ju fått sinnesfrid, och om det visar sig att radonhalterna är för höga behöver man inte bara ge upp hoppet och sälja huset – det finns åtgärder man kan vidta för att hålla nivåerna nere.

Det mest effektiva sättet att rensa ett hus från radon är att öka luftomsättningen i hemmet med hjälp av ventilation. Oftast behövs i dess fall ett relativt komplicerat ventilationssystem med fläktstyrd till- och frånluft. Detta för att man ska undvika undertryck i huset, vilket suger in mer radon. I vissa, enklare fall kan det dock räcka med ett frånluftssystem.

När man ändå håller på att åtgärda radonet kan man också passa på att göra andra justeringar på huset för att förbättra kvaliteten på inomhusluften. En sådan justering är till exempel att sätta upp markiser, då markiser hindrar solen från att gassa in i rummet och värma upp luften. Det är särskilt viktigt i sovrummet, där temperaturen ska vara sval för att nattsömnen ska vara så kvalitativ som möjligt. Du kan få hjälp med att installera markiser i Stockholm på Hagasolskydd.se.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *