Menu

Ventilation och miljö

Ventilation och miljö är två begrepp som hänger intimt ihop. Även om man kanske inte tänker på det så mycket till vardags är luftkvaliteten en våra viktigaste miljöaspekter. Som syrekonsumerande varelser krävs det betydligt mildare föroreningar än den typ av synlig smog vi träffar på i Kinas storstäder, för att vi ska börja påverkas negativt. Även i vårt förhållandevis föroreningsfria hemland, är en god ventilation av yttersta vikt för vårt välmående. Särskilt i byggnader där många människor vistas eller passerar, som kontorslokaler eller skolor, är en god ventilation mycket viktig. Inte bara för att bli av med partiklar i luften, utan även för att överhuvudtaget syresätta den.

Många fördelar med en god ventilation

Förutom att tillföra syre och cirkulera bort oönskade partiklar har en ventilation av god kvalitet andra positiva effekter. En av dem är besparingar av energi. Nyligen kunde vi läsa att exempelvis Höganäshem sparar energi med en nyupprättad energiplan, som bland annat innefattar ny ventilation. Dessutom kan ett bra ventilationssystem bli extra viktigt i ett modernt, energisnålt hus. Ett sådant hus kännetecknas nämligen bland annat av absolut täta väggar, för att hindra läckage av husets uppvärmda luft (alltså värmeläckage). Äldre hus som läcker mer luft, har på så vis ett naturligt ventilationssystem. Men tätare, moderna hus behöver alltså rejäl hjälp för att skapa önskvärd luftcirkulation.

En specialitet som blir allt viktigare

I våra moderna, välisolerade och energisnåla hem är alltså ett bra ventilationssystem viktigt för luftkvaliteten. Men du kan därtill spara in på energiräkningen med rätt ventilation. Bra ventilation kan medge en så kallad värmeåtervinning. Tack vare en god kvalitet på din ventilation kan du spara upp till 20-30 % av dina energikostnader på detta sätt. Det blir ju särskilt kännbara pengar under våra kalla vintermånader. En del husägare känner sig till och med manade att stänga av inflödet av luft under denna tid, för att slippa så kallade kallras. En vinter med dålig luftkvalitet blir det naturliga resultatet. Genom att investera i ett ordentligt ventilationssystem kan du andas frisk luft även under julen!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *