Menu

Därför behövs en god ventilation


Ventilation innebär att man förflyttar och byter luft på olika platser i byggnader. Det finns många olika anledningar till att ha ett bra ventilationssystem, och det behövs både i privatbostäder, offentliga byggnader och på arbetsplatser. Överallt behövs en god ventilation

Vector Set of color transparent smoky wave

för att vi ska må bra när vi vistas på platsen. Dels för trivselns skull, men även för att upprätthålla en god hälsa. Dålig ventilation är både obehaglig att vistas i och kan leda till ohälsa av olika slag.

Genom att se till att man har ett bra ventilationssystem får man det skönt och behagligt inomhus. Luften hålls fri från för höga halter av bland annat koldioxid och man slipper en dammig och oren inomhusmiljö. Det finns olika sätt att hålla en bra luft i inomhusmiljön. Några exempel på det är mekanisk frånluft, mekanisk till- och frånluft, självdrag och med eller utan återvinning. Vad man väljer att installera beror på hur byggnaden och behovet ser ut, hur många människor som vistas i rummen och vilken typ av verksamhet som bedrivs. En privatbostad är till exempel inte i behov av samma typ av ventilationssystem som ett företag där man sysslar med målerier.

Vid 1200px-Ventilation_i_arkivmagasinoffentliga miljöer, exempelvis i skolor och liknande, finns det särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, bland annat att koldioxidhalten inte ska överstiga 1000 ppm. Om måttet överstiger detta regelbundet trots att rummen används normalt som de avses för, bör kontroll och åtgärder göras av ventilationssystemet.

En god ventilation tillhör en bra arbetsmiljö. Det tillför utomhusluft till inomhusmiljön och bidrar även till att skapa en jämn och bra temperatur i rummet. Ventilationen är nödvändig för att få bort överskottsvärme, gaser, fukt och olika typer av luftföroreningar. En dålig ventilation kan leda till dåligt mående, allergier, sjukdom och sämre prestation på arbetsplatsen. Olika specialanläggningar, exempelvis verkstäder och produktioner, behöver ha särskild ventilation för att kunna föra bort extra damm, föroreningar och rena lokalen från starka lukter eller gaser. Arbetsmiljön ska regelbundet kontrolleras och då är det viktigt att man även tar hänsyn till luften i inomhusmiljön, samt kontrollerar de ventilationssystem som finns installerade.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *