Menu

Olika typer av ventilationssystem


Alla typer av byggnader är i behov av ventilation för att vi ska kunna vistas där. Hur och vilken typ av ventilation man väljer att använda skiljer sig åt bland annat beroende på storlek på lokal, hur många som ska vistas där och vad lokalen ska användas till. Vissa ventilationssystem är enklare

Peaceful woman at home opening the window and enjoying fresh air

och andra mer avancerade – och dyrare. Det är viktigt att man väljer ett system som är bra och fungerar till det som det är tänkt. Om man snålar och väljer ett sämre ventilationssystem kommer det inte att ha kapacitet i längden, det måste servas oftare eller bytas ut och i slutändan har det ändå blivit en mer kostsam historia. Tänk även på att det installeras av erfaren fackman!

Självdrag är ett vanligt ventilationssystem i exempelvis lägenheter, där luften sugs ut genom frånluftsventiler. Dessa hittar man bland annat i kök och badrum. Av undertrycket som bildas sugs ny luft in genom otätheter som brevinkast och runt dörrar och fönster. Om åtgärder har gjorts för att täta de naturliga dragen så behöver man installera spaltventiler i fönstren. Annars fungerar inte systemet med självdrag. Fördelarna med det här systemet är att det är enkelt, behöver lite underhåll och det sparar energi. Dessutom låter det ingenting om det. Nackdelarna är å andra sidan att värmen kan försvinna med ut genom ventilen och det är dessutom inte någon rening av luften att tala om.

Mekanisk frånluft är ett ventilationssystem som

old fan in wooden wall

fungerar som självdrag bortsett från att man har en fläkt som skapar undertrycket. Dessa fläktar hittar man oftast i kök, badrum och tvättstuga. Det här systemet är det vanligaste bland småhus idag, i allt från landsbygd till större städer och ute i skärgården bland kobbar och holm. Fördelarna är att den är relativt billig att installera och har en hög funktionsduglighet. Till nackdelarna kan man räkna höga ljud, driftkostnader och svårigheter att återvinna värmen.

Mekanisk från- och tilluft finns med eller utan värmeåtervinning. En fläkt som placeras centralt får jobba med att suga ut luften ur alla våtutrymmen som tvättstuga, badrum och så vidare. Tilluften förs till de övriga rummen i bostaden. Det här systemet ger en mycket bra luftkvalitet i byggnaden. Nackdelen är att det är ganska dyrt att installera, det kan bli höga driftkostnader och kan skapa höga ljud.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *