Menu

Ventilation i olika utrymmen

Ventilation är viktigt i många sammanhang och av många olika anledningar. Badrum är extra beroende av en god ventilation för att inte fukt ska samlas och bidra till mögel. En god ventilering är även viktig i lokaler med mycket folk, som i klassrum och på arbetsplatser.

Fel ventilationssystem kan göra mer skada än nytta

Ett ventilationssystem måste skötas och framförallt installeras korrekt för att det ska ge rätt effekt. Oavsett om man ska installera ett nytt ventilationssystem eller åtgärda ett befintligt, är det viktigt att ta professionell hjälp. Man bör kontakta rörmokare i exempelvis Vallentuna eller i sin egen stad för att säkerställa att jobbet blir korrekt utfört. Ett felinstallerat ventilationssystem och/eller ett system som inte sköts på rätt sätt, kan bidra till att det snarare blir en grogrund för mögel som kan spridas ut i rummet, än ett hjälpmedel för att rensa luften. Den kan dessutom föra med sig dålig luft från ett ställe till ett annat om systemet inte är intakt eller om det är felinstallerat.

Ventilation viktig för hälsan

Förutom att ventilation är oerhört viktigt i miljöer som kök, badrum och industrilokaler, är det även väldigt viktigt med ventilation av god kvalitet i miljöer som i klassrum och på kontor. Den ska se till att luften i rummet cirkulerar och kan syresättas. I en miljö där ventilationen inte fungerar korrekt uppstår ofta problem med hälsan som exempelvis huvudvärk, hudproblem och dåsighet hos de som vistas i miljön. Dessutom finns det större risk att ett rum med dålig ventilation får problem med mögel då fukt kan ansamlas i rummet under längre tid. Om det har gått så långt att det har bildats mögel i lokalen uppstår ännu fler hälsoproblem hos de drabbade, vilket oftast upptäcks genom att symtomen försvinner när man inte vistas i lokalen.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *